“Stichting Verantwoord Gamen werkt actief samen met ECV esports middels het delen van kennis. De methodiek die ECV hanteert om spelers te laten presteren is gebaseerd op de Verantwoord Gamen methode. Binnen ECV esports heet de aanpak het HERO programma”

Meer over Verantwoord Gamen..

De stichting werkt samen met het Trimbos Instituut (geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving) dat ondersteuning biedt aan scholen en werkgevers, GGZ-instellingen, gemeenten en de Rijksoverheid. De stichting sluit aan bij het advies van Trimbos-instituut over preventie problematisch gamegedrag.

De Stichting

Voorlichting aan gamers

Stichting Verantwoord Gamen geeft voorlichting op scholen door het organiseren van workshops en game evenementen waar je actief aan de slag te gaat met gamen. Belangrijk is dat gamen positief benaderd wordt en dat we pro actief informatie naar de doelgroep brengen. Iets wat ons betreft nog te weinig, pro actief gebeurt.

Wil jij voorlichting over “Verantwoord Gamen” door Arisote bij jouw op school of omgeving? Neem contact op met ECV eSports: Contact@ECVeSports.nl of bel naar 00316 13401815

 

 

ECV eSports Community

De ECV eSports community heeft een positieve invloed op het game gedrag. Binnen de community coachen de gamers elkaar, het is een zelfregulerend systeem waar ze op elkaar letten en elkaar helpen ontwikkelen. De atmosfeer die al jaren binnen de community hangt, word ervaren als een vrije en positieve sfeer waar samen groeien centraal staat.

“Vriendschappen, teams als professionele gamers komen voort uit de community.”

 

 

Voorlichting aan ouders

Vragen als ‘wat gebeurt er in het gezin en wat is de invloed van ouders op de gamer’ worden behandeld. Deze workshops zijn belangrijk omdat de generatie kloof op het gebied van esports enorm is. Ouders snappen vaak niet waarom het aantrekkelijk is en kennen het gamen niet. Onbekend maakt onbemind is absoluut van toepassing. De kloof wordt zo alleen maar groter.

In de workshops wordt gaming positief benaderd. Wat is gamen nou eigenlijk, wat betekent het voor de jongeren? Belangrijk hierin is ook dat de ouders met elkaar praten en elkaars problemen herkennen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat ouders de grootste invloed hebben op het kind, zowel negatief als positief. De ouders moeten weten dat zij hun kind dat gamet ook positief kunnen beïnvloeden, dat is het voornaamste doel van de workshops.

Dit kunnen de ouders het beste doen door te erkennen wat gaming voor hun kind betekent en pas daarna het gesprek aangaan over de zorg die ze hebben. Een laag zelfbeeld is één van de factoren die verslavingen stimuleert, dus ook gameverslaving. Erkenning van het kind, het gamen en het kind positief bevestigen is dus belangrijk. “Gain respect”

Wil jij een workshop / evenement bijwonen of zelf een evenement organiseren in samenwerking met Stichting Verantwoord Gamen?

Ga naar: www.Verantwoord-Gamen.nl